NAČELA O ZAŠTITI PODATAKA 

u svezi obrade osobnih podataka
 
Beautywood SK s.r.o. smatra osobnom obvezom da se prava vezana uz zaštitu osobnih podataka u potpunosti osiguravaju tijekom poslovanja – stoga svim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju i na sve moguće načine nastojimo da Vaše osobne podatke u potpunosti obrađujemo prema Uredbi EU 2016/679 („Opća uredba o zaštiti podataka”), odnosno relevantnim pravnim propisima. S obzirom da jedan od glavnih ciljeva temeljnog pravnog propisa je osiguranje transparentnosti, u ovom dokumentu želimo Vas obavijestiti o prikupljanju, obradi, prosljeđivanju i zaštiti Vaših osobnih podataka– s posebnim osvrtom na slučajeve kada Vi preko naših proizvoda i/ili usluga stupite u kontakt sa nama na našoj web stranici ili preko druge mobilne aplikacije.
Zadržavamo pravo na periodičnu aktualizaciju i izmjenu Načela o zaštiti podataka s ciljem da ovdje određeni uvjeti uvijek prikažu aktualni način obradu osobnih podataka, odnosno da u svemu budu u skladu sa važećim pravnim propisima i obvezama. U slučaju ukoliko dođe do izmjene u bilo kojem ovdje navedenom uvjetu, izmijenjenu verziju Načela o zaštiti podataka ćemo objaviti na našoj web stranici, stoga Vas molimo da s vremenom na vrijeme pročitajte aktualni sadržaj Načela o zaštiti podataka.
Tko smo i kako nas možete kontaktirati?
Beautywood SK s.r.o sjedište: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01, porezni broj: SK2120542039, matični broj subjekta: 50913611 (nadalje: „Beautywood SK s.r.o.” ili „mi”). U smislu Načela o zaštiti podataka smatramo se voditeljem  obrade podataka ukoliko na bilo koji način obrađujemo Vaše osobne podatke.
Budite sigurni, vaša mišljenja i primjedbe rado primamo te po potrebi rado ćemo pružati dodatne informacije o svim pitanjima koja su vezana za Vaše osobne podatke, stoga Vas molimo da sve upite uputite službeniku za zaštitu podataka Beautywood SK s.r.o.-a na e-mail adresu: info@imageskincare.sk. Možete nas kontaktirati putem poštanskog pisma ili kurirske pošiljke na adresi Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01– navodeći pri tome na adresi: za službenika za zaštitu podataka Beautywood SK s.r.o.-a
Kakve kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Općenito, Vaše osobne podatke prikupljamo neposredno od Vas, stoga Vi imate utjecaj na  informacije koje ćete podijeliti sa nama. Kao primjer, od Vas dobijemo sljedeće informacije:
· Tijekom izrade korisničkog računa kod Beautywood SK s.r.o.-a prosljeđujete nam Vašu e-mail adresu, ime i prezime;
· Dodatno, na vašoj osobnoj stranici (Moj račun) na portalu Beautywood SK s.r.o.-a možete dati dodatne informacije, kao što su nadimak, broj mobitela, broj fiksnog telefona, datum rođenja, stručna sprema, adresa isporuke, druga e-mail adresa, podaci o bankovnoj kartici, itd.;
· Tijekom narudžbe nam dajete informacije o proizvodu kojeg želite kupiti, o adresi isporuke, načinu plaćanja, broju telefona, itd.
Imate mogućnosti da se na portalu Beautywood SK s.r.o.-a registrirate preko vašeg Facebook ili Google računa. Ukoliko se odlučite za jednu od ovih mogućnosti, izabrani link će Vas preusmjeriti na stranicu Facebook Admin / Google LLC, gdje će Vas poslužitelj obavijestiti o načinu obrade podataka koje prosljeđuje nama (Beautywood SK s.r.o.). Načela o zaštiti podataka Facebooka, odnosno Google-a možete pogledati klikom na sljedeće linkove:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
Za osobniji online doživljaj korisnika i jedinstveniju ponudu prema Vašim preferencijama, tijekom vaših posjeta na našoj web stranici ili primjene naše mobilne aplikacije možemo prikupljati i obraditi neke informacije o vašim pregledima i korisničkim navikama. Na web stranici i mobilnoj aplikaciji možemo pohraniti i prikupljati podatke, koje obrađujemo kolačićima i sličnim tehnologijama sukladno Pravilniku o kolačićima.
Ni na koji način ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke koji prema Općoj uredbi o zasštiti podataka spadaju pod posebnu kategoriju. Sukladno tome ne prikupljamo, niti obrađujemo podatke maloljetnih osoba koji u vrijeme davanja podataka nisu napunili svoju 16. godinu.
Svrha i pravna osnova prikupljanja podataka
Vaše osobne podatke možemo koristiti u sljedeće svrhe:
1.    Pružanje usluga Beautywood SK s.r.o.-a za Vas
Ovaj opći cilj sadrži sljedeća područja primjene, ukoliko se primjenjuju:
· Kreiranje korisničkog računa i upravljanje istim na portalu Beautywood SK s.r.o.-a;
· Obrada narudžbi, uključujući prihvaćanje i monitoring te dostavu i izdavanje računa;
· Postupci u vezi brisanja narudžbi ili rješavanje drugih postupaka u vezi naručene robe ili usluge;
· Obrada vraćenih proizvoda prema relevantnim pravnim propisima;
· Povrat protuvrijednosti proizvoda prema relevantnim pravnim propisima;
· Osiguravanje potpornih sadržaja, uključujući i odgovore na upite u vezi proizvoda i usluge koje oglašava Beautywood SK s.r.o. ili određene narudžbe.
U većini slučajeva, prikupljanje i obrada Vaših podataka u gore navedene svrhe potrebni su za sklapanje i izvršavanje ugovora između Vas i Beautywood SK s.r.o.-a. Osim navedenih, obrada nekih određenih podataka propisana je pravnim propisima, uključujući i zakone o oporezivanju i računovodstvu.
2.    Razvoj naših usluga
Uvijek Vam nastojimo osigurati moguću najkvalitetniju uslugu i doživljaj online kupovine. Radi toga potrebno nam je prikupljanje i obrada određenih informacija o Vašim kupovnim navikama; stoga neposredno ili uključivanjem vanjskih partnera obavljamo istraživanje tržišta te Vas molimo da nakon narudžbe ispunite upitnik o zadovoljstvu. Na temelju legitimnih poslovnih interesa radimo ove aktivnosti, uzimajući u obzir pri tome da tijekom ovih aktivnosti Vaša osnovna prava i sloboda budu ispoštovana.
3.    Marketinške aktivnosti
Želimo Vas kontinuirano obavijestiti o aktualnim ponudama u vezi proizvoda koji Vas zanimaju i najnovijim vijestima. Radi toga periodično Vam šaljemo newsletter s općim i tematskim sadržajem preko naših elektronskih kanala (e-mail / SMS / mobilne obavijesti / banneri itd.), te Vas vezano uz vašu raniju kupovinu dajemo informacije o sličnim i dodatnim proizvodima. Nadalje, na našoj web stranici, odnosno preko mobilne aplikacije želimo objaviti ponude drugog trgovačkog karaktera, odnosno osobne ponude. Radi toga s ciljem pružanja informacija iz vašeg interesnog kruga i stvaranja korisničkog profila možemo koristiti određene podatke u vezi Vaše kupovne navike (npr. pogledani proizvodi / proizvodi koje ste dodali u želju popisa / kupljeni proizvodi). U svakom slučaju sve poduzimamo da tijekom ovakve obrade podataka u potpunoj mjeri uzimamo u obzir vaša prava i slobodu te jamčimo da procesi i mjere tijekom obrade podataka ne štete i ograničavaju Vaša prava i budu ispoštovana.  
U većini slučajeva aktivnosti naše marketinške komunikacije obavljamo na temelju Vaše ranije dane privole, koju možete dati stavljanjem kvačice u polje sadržaja „Želim dobiti obavijesti o najboljim ponudama!”. Bilo kada se možete predomisliti i povlačiti privolu na sljedeće načine:
· izmjenom postavki korisničkog računa kod „Korisnički račun / Obavijesti i newsletteri”;
· klikom na link „Odjava” u donjem dijelu poruke koju dobivate od nas; ili
· kontaktiranjem Beautywood SK s.r.o.-a na gore navedenim kontakt podacima. Na temelju naših legitimnih poslovnih interesa određene marketinške djelatnosti radimo u svrhu promoviranja i razvoj naše trgovačke djelatnosti. U svakom slučaju, kada Vaše podatke koristimo s obzirom na naše legitimne poslovne interese, radimo s najvećom pažnjom koja se može očekivati od nas i u potpunosti jamčimo zaštitu Vaših prava i slobodu. Međutim, Vi bilo kada možete zatražiti od nas prekid obrade Vaših podataka u marketinške svrhe, na koji upit trudimo se odgovoriti u najkraćem roku.
4.    Legitimni poslovni interesi
Mogu postojati situacije kada naša prava i poslovni interesi te zaštita trgovačke djelatnosti  zahtijevaju prosljeđivanje određenih informacija. Takve situacije (bez potpunosti) mogu biti sljedeća:
· zaštitne i ostale mjere protiv cyber napada koji znače opasnost za sigurnost korisnika web stranice i portala Beautywood SK s.r.o.a:
· mjere za sprječavanje i otkrivanje eventualnih pokušaja prevare, uključujući prosljeđivanje relevantnih informacija nadležnim službama i javnim organima;
· mjere u vezi obrade ostalih rizika.
Naše ovlasti u vezi gore navedenih mjera obrade podataka temelje se na našim legitimnih poslovnim interesima koji štite našu trgovačku djelatnost, a kontinuirano jamčimo da tijekom provođenja ili planiranja mjera služimo se načelom ravnoteže i razmjernosti između naših interesa i Vaših temeljnih prava i slobode.
Nadalje, u određenim slučajevima obradu podataka obavljamo na temelju izvršavanja naših pravnih obveza, radi pridržavanja osnovnih principa i vrijednosti važećih pravnih propisa.
Vremenski rok pohrane Vaših podataka
Prema glavnom pravilu Vaše osobne podatke pohranjujemo sve dok postoji vaš korisnički račun kod Beautywood SK s.r.o.-a. Neovisno, bilo kada možete zatražiti brisanje određenih podataka ili brisanje korisničkog računa, na koji upit bez iznimke odgovaramo, pri tome osiguravajući pridržavanje zakonskih odredbi o čuvanju i pohrani u vezi određenih podataka – čak i nakon brisanja korisničkog računa. Ukoliko Vi nemate korisnički račun kod Beautywood SK s.r.o.-a, na temelju glavnog pravila obvezni smo pohraniti svaku informaciju o narudžbi 3 (tri) godine računajući od narudžbe. Kao i u gore navedenim slučajevima, moguće je da smo na temelju važećih zakonskih propisa o čuvanju i pohrani obvezni na pohranu podataka i nakon roka od tri godine.
Kome prosljeđujemo Vaše osobne podatke?
U određenim slučajevima Vaše osobne podatke prosljeđujemo, odnosno dajemo pristup Vašim određenim osobnim podacima sljedećim našim partnerima:
· partnerima koji obavljaju uslugu istraživanja tržišta;
· klijentima koji obavljaju uslugu marketinga/telemarketinga;
· dobavljačima kurirške i brze dostave;
· partnerima Beautywood SK s.r.o.-a;
· poduzećima koji su u istoj grupaciji sa Beautywood SK s.r.o.-om.
Radi pridržavanja pravnih propisa, odnosno zaštite legitimnih poslovnih interesa, određene osobne podatke prosljeđujemo javnim tijelima.
Sveukupno, jamčimo da Vašim informacijama privatnopravna organizacija kao treća osoba može pristupiti isključivo u mjeri koja je određena u ugovoru sklopljenom sa ovakvom organizacijom pridržavajući se pri tome odredbi o zaštiti podatka, sigurnosti informacija i čuvanju tajni.
U koje države prosljeđujemo Vaše osobne podatke?
Trenutno Vaše osobne podatke ohranjujemo i obrađujemo na području Slovensku.
Moguće je da Vaše osobne podatke prosljeđujemo organizaciji koja sjedište ima izvan Mađarske. Ove organizacije mogu biti unutar Europske unije, a i izvan nje, uključujući i države gdje prema procjeni Europske komisije nije osigurana zaštita u istoj mjeri kao u Europskoj uniji. U svakom slučaju, provodimo potrebne mjere i zaštitne mjere da radi zaštite Vaših prava za zaštitu podataka i slobodu informacije jamčimo sigurnost osobnih podataka u međunarodnoj razmjeni. U svakom slučaju sigurnost prosljeđivanja podataka prema uslužiteljima i drugim trećim osobama štite obveze iz ugovora, odnosno, ukoliko je potrebno, jamče dodatna sredstva za osiguranje, kao što su odredbe rješenja o općim ugovornim uvjetima u slučaju prosljeđivanja podataka u treće države izdano od Europske komisije, te sustavi certificiranja kao što je Privacy Shield, sigurnosni štit za prosljeđivanje osobnih podataka između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Bilo kada možete stupiti u kontakt sa nama na gore navedenim kontakt podacima ukoliko imate dodatnih pitanja o državama u koje prosljeđujemo Vaše podatke ili sigurnosnim mjerama i garancijama koje koristimo tijekom ovakvih prosljeđivanja podataka.
Kako štitimo sigurmost Vaših osobnih podataka?
Provođenjem tehničkih i organizacijskih mjera koje odgovaraju normama iz ove industrijske grane u potpunosti jamčimo sigurnost osobnih podataka.
Vaše osobne podatke pohranjujemo na sigurnim serverima, koristeći najmodernije tehnologije algoritama za enkripciju i mehanizme za povećanje pohrane.
Za plaćanje koristimo usluge za podržavanje plaćanja Bpayment. Pomoću SSL technologije svaka informacija u vezi plaćanja dobiva enkripciju.
Obraćamo Vam pozornost, da unatoč svim naporima za zaštitu Vaših osobnih podataka, sigurnost proslijeđenih informacija općenito na internetu i na drugim javnim mrežama nikada se ne može smatrati potpunim, stoga se može dogoditi da neovlaštene treće osobe mogu podatke uloviti i koristiti ih. Ne odgovaramo za izloženost i ranjivost sustava koji ne spadaju pod našu kontrolu.
Vaša prava
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Vi glede vaših osobnih podataka imate mnogobrojna prava. Možete zatražiti pristup svojim podacima, izmjenu netočnih podataka u našoj bazi podataka, odnosno možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka. Imate pravo da uložite prigovor kod nadležne institucije za nadzor ili pokrenuti spor kod nadležnog suda. Ovisno o situaciji, imate pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, ograničenje obrade podataka, odnosno zaključavanje podataka te zatražiti osiguranje prenosivosti podataka. Za detaljnije informacije pogledajte sljedeću tablicu.
Radi ostvarivanja vaših prava možete stupiti u kontakt sa nama na gore navedenim kontakt podacima.
Molimo, pročitajte pažljivo sljedeće točke, ukoliko želite iskoristiti svoja prava:
Identifikacija. Privatnost svih osobnih podataka u evidencijama strogo uzimamo u obzir, stoga Vas molimo da sve upite u vezi evidencija pošaljite nam sa e-mail adrese vašeg korisničkog računa kod Beautywood SK s.r.o.-a. Ukoliko koristite drugu e-mail adresu, tada imamo pravo na provjeru vašeg identiteta u postupku identifikacije koji se sastoji od niza dodatnih pitanja.
Naknade. U vezi ostvarivanja prava vezano uz vaše osobne podatke ne zaračunavamo naknade, osim, ukoliko je vaš zahtjev za objavu podataka ili pristup podacima neosnovan, nepotrebno se ponavlja, nerazmjeran ili pretjeran, u tom slučaju informacije o podacima ili pristup podacima osiguravamo uz razumnu naknadu. O eventualnim zahtjevima za plaćanjem naknade ćemo Vas obavijestiti prije obrade zahtjeva.
Rok za odgovor. Na svaki važeći upit odgovaramo najviše u roku od mjesec dana, osim, ukoliko je zahtjev iz upita izričito složen ili ako ste nam poslali više upita odgovaramo u roku najviše od tri mjeseca. Ukoliko nam za obradu vašeg upita treba više od mjesec dana, svakako ćemo Vas obavijestiti. Moguće je, da ćemo radi što točnijeg odgovora na Vaš upit, zatražiti od Vas detaljnije informacije o tome kakvi podaci ili dokumenti su vam potrebni te u vezi čega imate dvojbe. Na ovaj način Vam možemo brže pomoći te će se rok za odgovor skratiti.
Pravo treće osobe. Nismo obvezni odgovoriti na Vaš upit ukoliko bi ispunjavanje zahtjeva iz upita rezultiralo povredu prava ili slobode drugog subjekta iz zaštite podataka ili treće osobe.

 

Pravo na informiranje Definicija
Pravo na pristup Možete zatražiti od nas da:
· potvrdimo da vršimo obradu vaših osobnih podataka;
· osiguravamo primjerak preslike o osobnim podacima koje obrađujemo;
· dajemo dodatne informacije u vezi vaših osobnih podataka, naročito o tome kakvim podacima se raspolažemo, svrsi obrade podataka, kome prenesemo osobne podatke, odnosno prenesemo li ove podatke u inozemstvo, nadalje, na koji način zaštitimo podatke, kakva prava imate u vezi osobnih  podataka, na koji način i u kakvom obliku možete podnijeti prigovor te kako smo došli do vaših podataka, ukoliko Vam još ove informacije nismo dali na raspolaganje prije obavijesti na temelju ove točke.
Pravo na ispravak Možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu vaših netočnih i nepotpunih osobnih podataka.
Prije ispravka krivih podataka možemo ispitati pravovaljanost, odnosno točnost dotičnih podataka. Možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, ali isključivo u slučajevima:
Pravo na brisanje i zaborav · ukoliko dotičan podatak više nije potreban radi ostvarivanja ciljeva koji su određeni tijekom prikupljanja; ili
· ukoliko ste povukli svoju privolu (ukoliko se obrada podataka temelji isključivo na privoli); ili
· ukoliko koristite svoje pravo na protest; ili
· ukoliko je dotičan podatak obrađen protupravno; ili
· ukoliko je brisanje dotičnog podatka propisan pravnim propisom. Zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka nismo obvezni provesti, ukoliko obrada vaših osobnih podataka je potrebna i opravdana zbog sljedećih razloga:
· poštivanje pravnih propisa Unije ili države-članice; ili
· radi podnošenja, izvršavanja i zaštite pravnih zahtjeva.
Osim navedenih moguća je situacija kada nismo obvezni zadovoljiti Vašem zahtjehvu za brisanje osobnih podataka, ali prvenstveno u gore navedenim slučajevima možemo odbiti Vaš zahjev za brisanjem.
Obraćamo Vam pozornost da prije korištenja prava iz ove točke preporučeno je skidanje, zatim i spremanje svih dokumenata (podrazumijevajući prvenstveno: računi, jamčeni listovi) koji su u vezi narudžbe od Beautywood SK s.r.o.-a, bez obzira da li je račun izdan na Vas ili na drugu osobu ili društvo. Ukoliko ovu mjeru propustite prije korištenja svojih prava, ovi dokumenti će se izgubiti, a iste Beautywood SK s.r.o. neće moći Vam naknadno dati na raspolaganje, jer je postupak brisanja i brisanje računa kod  Beautywood SK s.r.o. -a, uključujući sve podatke i dokumente, nepovratan i trajan postupak.
Pravo na ograničenje obrade podataka
(pravo na zaključak)
Možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka (tj. zaključavanje podataka), ali isključivo u sljedećim slučajevima:
· ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, na period koji je potreban za provjeru istih; ili
· ukoliko je obrada podataka protupravna i Vi ste protiv brisanja podataka; ili
· ukoliko dotičan podatak više nije potreban radi ostvarivanja ciljeva koji su određeni tijekom prikupljanja, ali brisanje istog isključuje podnošenje, ostvarivanje ili zaštitu pravnih zahtjeva; ili
· ukoliko koristite pravo za protest, a ispitivanje pravnosti našeg postupka još nije završeno.
U slučaju prava na zaključak i nadalje imamo pravo na korištenje vaših osobnih podataka, ukoliko:
· relevantnu privolu smo dobili od Vas; ili
· korištenje dotičnog podatka (postojanje) potreban je radi ostvarivanja određenih prava ili zaštite pravnih interesa pred sudom; ili
· korištenje dotičnog podatka (postojanje) potreban je radi zaštite pravnog interesa druge fizičke ili pravne osobe.
Osiguranje prenosivosti podataka
(pravo na prenosivost podataka)
Možete zatražiti da osobne podatke dajemo Vam na raspolaganje u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, nadalje imate pravo iste podatke proslijediti drugom vršitelju obrade podataka, ukoliko
· obrada podataka se vrši isključivo na temelju Vaše privole i temelji se na ovlaštenju iz ugovora koji je sklopljen preko Vas; i
· obrada podataka se vrši na automatizirani način.  
Pravo na protest Iz osobnih razloga Vi bilo kada se možete protiviti obradi vaših osobnih podataka, ukoliko smatrate da vaša temeljna prava to zahtijevaju naspram naših poslovnih interesa.
Bilo kada, bez navedenih razloga možete se protiviti i obradi vaših osobnih podataka u direkt marketinške svrhe (uključujući i kreiranje korisničkog profila), ukoliko se odnosi na neposredno poslovanje, u kojem slučaju u najbržem roku zaustavljamo obradu podataka.
Provedba automatiziranih procesa  Kao subjekt obrade, možete zatražiti da Vas izuzmemo od odluka u svezi isključivo automatiziranih procesa, ali samo u slujaču ukoliko,
· odluka donesena u takvom procesu za Vas bi značilo pravnu štetu; ili
· na Vas bi se odnosilo u znatnoj mjeri.
Ne možete koristiti pravo iz ove točke, ukoliko odluka je donesena kao rezultat automatskog donošenja odluke:
· potrebno je za sklapanje ili izvršavanje ugovora sa Vama; ili
· donošenje omogućava pravo Unije ili država-članice, koje određuju mjere za zaštitu vaših prava i slobode; ili
· temelji se na Vašoj izričitoj privoli.
Pravo na prigovor Imate pravo podnijeti prigovor kod nadležne institucije za nadzor u vezi obrade vaših osobnih podataka.
Nadležna institucija za obradu osobnih podataka Državna služba za nadzor

Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske (Selska cesta 136, 10000 Zagreb)
E-mailová adresa: azop@azop.hr
www.azop.hr
Molimo Vas, bez da bi se povredilo Vaše pravo na podnošenje prigovora kod nadležne službe za nadzor, prvo stupite u kontakt sa nama te  garantiramo da ćemo sve napraviti radi mirnog rješenja Vašeg zahtjeva. 
 
Organizacije za obradu podataka s kojima naše Društvo surađuje: a) računovođa: b) informatičar: c) kurir